Hola, Astronauta d’Emocions!

{CAT} El 2015 La Nau Espacial vam emprendre la nostra missió d’apropar eines de gestió i acompanyament emocional a infants i a mares i pares per tal de contribuir al seu benestar emocional, tant individual com familiar.

Del 2015 al 2020 vam tenir un local al barri de Gràcia de Barcelona en el qual vam crear la primera extraescolar de jocs i educació emocional, així com xerrades, consultories familiars, tallers infantils i casals de vacances.

A partir del 2020, i arrel de la pandèmia, ja no tenim seu física ni equip de treball, actualment tota la nostra feina és exclusivament virtual i realitzada per la fundadora de La Nau Espacial, Clara Mas Bassas, formada en psicologia i especialista en gestió emocional, amb el suport puntual de la pedagoga i educadora emocional Sandra Restori.

Actualment ens centrem en 3 àrees de treball:

  • CREACIÓ DE CONTINGUT VIRTUAL a les nostres xarxes socials i col·laboracions externes
  • PROJECTES EDITORIALS, tant infantils com per a mares i pares
  • XERRADES VIRTUALS per a pares i mares, per a escoles, biblioteques, entitats…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

{ESP} El 2015 La Nau Espacial emprendimos nuestra misión de acercar herramientas de gestión y acompañamiento emocional a niñes y a madres y padres para así contribuir a su bienestar emocional, tanto individual como familiar.

Del 2015 al 2021 tuvimos un local en el barrio de Gràcia de Barcelona en el que creamos la primera extraescolar de juegos y educación emocional, así como charlas, consultorías familiares, talleres infantiles y casales de vacaciones.

A partir del 2020, y a raíz de la pandemia, ya no tenemos sede física ni equipo de trabajo, actualmente todo nuestro trabajo es exclusivamente virtual y realizado por la fundadora de La Nau Espacial, Clara Mas Bassas, formada en psicología y especialista en gestión emocional, con el soporte puntual de la pedagoga y educadora emocional, Sandra Restori.

Actualmente nos centramos en 3 áreas de trabajo:

  • CREACIÓN DE CONTENIDO VIRTUAL a nuestras redes socials y con colaboraciones externas
  • PROYECTOS EDITORIALES, tanto infantiles como para madres y padres
  • CHARLAS VIRTUALES para padres y madres, para escuelas, bibliotecas, entidades…